Laikraksts Latvietis

Tradicionāli tiekas Jaunsvirlaukā

Stāsta Jaunsvirlaukas skolas absolvents

  Laikraksts Latvietis Nr. 674, 2021. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jaunsvirlaukas ministrijas skolas skolotāji 1897. gadā. No kreisās: skolas pārzinis F. Osis, A. Švarcbahs (nākamais pārzinis) un K. Putniņš.