Laikraksts Latvietis

Rakstnieku cēlieni

Muzeja „Latvieši pasaulē“ Mēneša priekšmets septembrī

  Laikraksts Latvietis Nr. 674, 2021. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dzejnieces un rakstnieces Rūtas Skujiņas rakstāmmašīna, kuru viņai sagādāja Kalamazū pilsētas Labdarības fonds 1954. gadā. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.