Laikraksts Latvietis

Rakstnieku cēlieni

Muzeja „Latvieši pasaulē“ Mēneša priekšmets septembrī

  Laikraksts Latvietis Nr. 674, 2021. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Rūta Skujiņa ar meitām Pensilvānijā, ASV 1950. gadā, kur viņa strādāja kā mājkalpotāja. No kreisās: Lalita Lāce, Rūta Skujiņa, Māra Lāce.