Laikraksts Latvietis

„BURULIS“ – Burtnieku Rudens Literatūras Sarīkojums

„Mainīgais un gaiļa dziesma“ – 2021. gadā – astoņpadsmito reizi

  Laikraksts Latvietis Nr. 675, 2021. g. 10. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sarīkojuma nobeigums. No kreisās: lngrīda Burāne, Pēteris Cielavs, Anita Jansone-Zirnīte, Gaida Jablovska. FOTO Jānis Ulme.