Laikraksts Latvietis

Pārdomas un lūgšana Reformācijas dienas rītā

Arhibīskape Lauma Zušēvica

  Laikraksts Latvietis Nr. 675, 2021. g. 10. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

FOTO U. Torstere.