Laikraksts Latvietis

Dokumentālās filmas „Braucam uz KeiDīz!“ vēstījums

Filma par mazu tautu ar ļoti bagātu un dzīvu kultūru

  Laikraksts Latvietis Nr. 677, 2021. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ilona Brūvere – kadrs no filmas.