Laikraksts Latvietis

Valsts svētki Adelaidē

Vairāki pasākumi vairākās dienās

  Laikraksts Latvietis Nr. 677, 2021. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Koris Valsts svētku pasākumā. FOTO Pēteris Strazds.