Laikraksts Latvietis

Valsts svētki Adelaidē

Vairāki pasākumi vairākās dienās

  Laikraksts Latvietis Nr. 677, 2021. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

LAAJ priekšsēde Skaidrīte Agulēviča (no kreisās) ar apbalvotiem Genovefu Janmeiju (sēž), Dailu Mohru, Lilitu Daenki, Mārīti Rumpi. FOTO Pēteris Strazds.