Laikraksts Latvietis

Piedzīvojumi un pārdzīvojumi! (3)

Atmiņas – 1987. gads

  Laikraksts Latvietis Nr. 677, 2021. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Egons Eversons, māc. Juris Rubenis, māc. Māris Ludviks. FOTO Vita Eversone.