Laikraksts Latvietis

18. novembra svētki Hobartā

Bija sanākuši gan tāli, gan tuvi viesi

  Laikraksts Latvietis Nr. 677, 2021. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pirmā rindā no kreisas: Līga Veska, Ieva Šaule, Lilita Miķelsone, Ilona Jēkabsone (Jacobson). Otrā rindā: Peter Jēkabsons (Jacobson), Solvita Repša, Vija Hjūza (Hughes), Grants Kreigs (Grant Craig), Alana Becolde (Betzold). Trešā rindā: Kriss Džonsons (Chris Johnson), Janina Kreiga (Craig), Kārlis Pārums, Ēvalds Kuplis. Elizabete (Elizabeth) Bičevska. FOTO Ostins Kūmbs (Coombe).