Laikraksts Latvietis

Senioru saiets Sidnejā

Prieks atkal tikties Latviešu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 677, 2021. g. 24. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Saieta dalībnieki. FOTO Valdis Krādziņš.