Laikraksts Latvietis

AL58.KD – Būtība: divi skatījumi

Dzidras Mičeles un Harija Piekalna gleznas

  Laikraksts Latvietis Nr. 678, 2021. g. 1. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Harijs Piekalns pie savām gleznām. FOTO Ojārs Greste.