Laikraksts Latvietis

Vīndaris no Latvijas Austrālijā pirms 133 gadiem

Malkoma Freizera sievas vectēvs

  Laikraksts Latvietis Nr. 678, 2021. g. 1. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

University of Newcastle Library.