Laikraksts Latvietis

Kanberas skolas pirmais darba gads noslēdzies skaisti

Mācās gan jaunie, gan pieaugušie

  Laikraksts Latvietis Nr. 680, 2021. g. 15. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Svētku kliņģeris. FOTO Iveta Leitase.