Laikraksts Latvietis

Maskotās Kultūras dienas (2)

Pirmā diena

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Foto izstādes „Klusuma Aug(ļ)i“ atklāšana. No kreisās: Jānis Kārkliņš, Pēteris Kļaviņš. FOTO Ojārs Greste.