Laikraksts Latvietis

„Raganiņu klapatas“ un „Balkons“

Teātris Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienās

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Jānis Čečiņš, Linda Ozere, Aruns Peiris, Maija Peiris. FOTO Ojārs Greste.