Laikraksts Latvietis

„Raganiņu klapatas“ un „Balkons“

Teātris Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienās

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Skats no Birmingemas Mazā teātra Šekspīra lugas „Sapnis vasaras naktī“ (producenti Ingmārs un Dace Čaklie); SLT – Linda Ozere un Jānis Čečiņš Sidnejā. FOTO Ojārs Greste.