Laikraksts Latvietis

AZVV mācības

Šogad pozitīva, jautra un laba sajūta pārklājusi visu nometni

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolotājs Valdis Krādziņš FOTO Annas Ziedares Vasaras vidusskola.