Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

„Latviešu Avīzes“ pašlepnumam un pašcieņai

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Plakāts un piemiņas plāksne pie Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja. FOTO Māris Brancis.