Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu vidusskola

Klusi darbojās 2021. gadā

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Zoom“ stunda. Augšējā rindā no kreisās: Kalvis Švolmanis. Aldis Sveilis. Otrā rindā: Lārs Sveilis, Zentis Meehan-Lauriņš. FOTO no Alda Sveiļa personīgā arhīva.