Laikraksts Latvietis

Dr. Jāni Muižnieku piemin Latvijas Universitātē (2)

Latvijas un Austrālijas zinātnieks, dzejnieks, literatūras un mūzikas kritiķis, mūziķis

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dr. Sigizmunds Timšāns atklāj sarīkojumu. No kreisās: Anita Grūbe, universitātes rektors prof. Juris Zaķis, Guntars Saiva. FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva.