Laikraksts Latvietis

Dr. Jāni Muižnieku piemin Latvijas Universitātē (2)

Latvijas un Austrālijas zinātnieks, dzejnieks, literatūras un mūzikas kritiķis, mūziķis

  Laikraksts Latvietis Nr. 685, 2022. g. 12. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Rīgas seloņi: pirmais no kreisās Filips Birzulis, labajā pusē Visvaldis Spriņģis. Aizmugurē stāv Brigita Saiva. FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva.