Laikraksts Latvietis

Pulkveža Oskara Kalpaka atcere Sidnejā

Notika DV nodaļas marta pusdienas ietvaros

  Laikraksts Latvietis Nr. 693, 2022. g. 16. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Valdis Krādziņš nolasa Oskara Kalpaka dzīves stāstu. FOTO Gundega Zariņa.