Laikraksts Latvietis

Sandra un Roberts Birzes

Iepazīšanās ar Kultūras dienu Koru uzveduma vadītājiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 698, 2022. g. 20. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sandra un Roberts Birzes. FOTO Roberts Birze.