Laikraksts Latvietis

Neparastas kāzas Sv. Jāņa baznīcā

Dieva Vārdu lasījumi notika trijās valodās

  Laikraksts Latvietis Nr. 699, 2022. g. 26. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Krista un Aleksandrs. FOTO no Kolvina Makfersona personīgā arhīva.