Laikraksts Latvietis

Akadēmiskās vienības „Atāls“ 63. gada svētki

„Vienībnieku sadzīve ir latviska“

  Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Svētku runu teica Laura Daenke par tematu „Vēstures saglabāšana“. FOTO Pēteris Strazds.