Laikraksts Latvietis

Kurzemes cietokšņa atcere

Sidnejas Daugavas Vanagu namā svin arī Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu

  Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Vanadžu priekšniece Gundega Zariņa, jubilāre Zenta Krautmane. FOTO Viktors Sīkais.