Laikraksts Latvietis

Korp! Daugaviete svin 100 gadus Sidnejā

Piedalījās Latvijas vēstnieks Austrālijā ar kundzi

  Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

1. rindā no kreisās: Edīte Birzule, Gunta Anspal, Baiba Liepiņa, Lauma Reinfelde, Vita Parcell;
2. rindā: Indra Mamczuk, Vita Kristovska, Lelde Teilora (Taylor), Sandra Bērziņa-Džounsa (Jones), Ilze Švarca, Alinta Klarka (Clarke), Rasma Celinska, Ilze Lamberton, Līga Takers (Tucker), Alinta Freizera (Fraser), Ilga Horvat.
FOTO Ojārs Greste.