Laikraksts Latvietis

K! Daugaviete 100 gadu dibināšanas atcere Sidnejā

Laumas Reinfeldes vadībā

  Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Lauma Reinfelde vada sarīkojumu. FOTO Ojārs Greste.