Laikraksts Latvietis

„Visam sākums, visam gals“

Sidnejas Latviešu vīru kora Pateicības Dievkalpojums un atvadu pēcpusdiena

  Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Dainu Jaunbērziņu. FOTO Ojārs Greste.