Laikraksts Latvietis

„Visam sākums, visam gals“

Sidnejas Latviešu vīru kora Pateicības Dievkalpojums un atvadu pēcpusdiena

  Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Gājienu vada mācītājs Kolvins Makfersons. Vīra kora karogu nes Ivars Birze; aiz viņa diriģente Daina Jaunbērziņa un kora priekšnieks Andris Jaunbērziņš. FOTO Ojārs Greste.