Laikraksts Latvietis

„Visam sākums, visam gals“

Sidnejas Latviešu vīru kora Pateicības Dievkalpojums un atvadu pēcpusdiena

  Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Kora priekšnieks Andris Jaunbērziņš, diriģente Daina Jaunbērziņa, bijušais priekšnieks Ivars Birze. FOTO Ojārs Greste.