Laikraksts Latvietis

Melburnas dienasgrāmata

Satikšanās ar Latviešu namu

  Laikraksts Latvietis Nr. 702, 2022. g. 18. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Brigita Stroda, Ilga Vālodze Ābele.