Laikraksts Latvietis

LAAJ priekšsēdes vizīte Brisbanē

Pēcpusdiena bija labi apmeklēta

  Laikraksts Latvietis Nr. 702, 2022. g. 18. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ance Deksne, Skaidrīte Aguļeviča. FOTO Garens Krūmiņš.