Laikraksts Latvietis

Izstādes Dundagas pilī

Tekstilmāksla, gleznu cikls un lietišķā māksla

  Laikraksts Latvietis Nr. 703, 2022. g. 25. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Fragments no Ievas Krūmiņas 2016. gada darba „Vēlmju lauks“. Autortehika, polietilēna atkritumi, akrils. FOTO Publicitātes foto.