Laikraksts Latvietis

LELBP virsvaldes plenārsēde

Vēstījums

  Laikraksts Latvietis Nr. 703, 2022. g. 25. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

LELBPasaulē Virsvaldes plenārsēdes dalībnieki. No kreisās: Vilnis Ore, Zviedrijas apgabala prāv. Zilgme Eglīte, Uģis Grīnbergs, māc. Dr. Linards Rozentāls, LELBP Virsvaldes sekretāre Una Torstere, Latvijas apgabala prāv. Ieva Puriņa, Jānis Putnis, LELBA priekšniece Anita Vārsberga-Pāža, Sandra Kalve, LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica, māc. Laris Saliņš, Tamāra Rūsis, Miķelis Strīķis, LELBA Vidienes apgabala prāv. Sarma Eglīte, māc. Igors Safins, Mārtiņš Pūtelis, Ingrīda Jansone, Vija Ūdenāne. FOTO Silvija Kļaviņa-Baršnija (Barshney).