Laikraksts Latvietis

LELBP virsvaldes plenārsēde

Vēstījums

  Laikraksts Latvietis Nr. 703, 2022. g. 25. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs sveic LELBP Virsvaldes plenārsēdes dalībniekus. No kreisās: Tamāra Rūse, Pēteris Blumbergs, Miķelis Strīķis, prāv. Zilgme Eglīte, Jānis Putnis. FOTO Silvija Kļaviņa-Baršnija (Barshney).