Laikraksts Latvietis

LELBP virsvaldes plenārsēde

Vēstījums

  Laikraksts Latvietis Nr. 703, 2022. g. 25. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga sveic plenārsēdes dalībniekus. FOTO Silvija Kļaviņa-Baršnija (Barshney).