Laikraksts Latvietis

Latviete godināta Kanberā

Starptautiskas mūzikas festivālā

  Laikraksts Latvietis Nr. 703, 2022. g. 25. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Andrejs Mačēns, Ella Mačēna, Viktorija Mačēna. FOTO Juris Jakovics.