Laikraksts Latvietis

Kritušie Augškurzemes partizāni

Projekts pieminekļa saglabāšanai

  Laikraksts Latvietis Nr. 704, 2022. g. 1. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Aleksandra Birzenieka pieminekļa projekts 1924. gadā.