Laikraksts Latvietis

Kritušie Augškurzemes partizāni

Projekts pieminekļa saglabāšanai

  Laikraksts Latvietis Nr. 704, 2022. g. 1. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Piemineklis un liepas ap to šobrīd. FOTO Gita Liepa.