Laikraksts Latvietis

Dārza svētki

Sidnejas ev. lut. Latviešu draudzē

  Laikraksts Latvietis Nr. 704, 2022. g. 1. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ross Maio spēlēja latviešu un citas meldijas uz akordeona. FOTO Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).