Laikraksts Latvietis

Mākslas izstāde Ojāra Grestes jubilejā

„... māksla ir tā, kas cilvēkiem var sniegt mierinājumu un prieku...“

  Laikraksts Latvietis Nr. 704, 2022. g. 1. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ojārs Greste. „Listening“. FOTO Ojārs Greste.