Laikraksts Latvietis

No Brīvības pieminekļa uz uzvaru

Esmu Latvijā! Esmu Rīgā!

  Laikraksts Latvietis Nr. 704, 2022. g. 1. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Priekšā no kreisās: Emīlija, Vitas mazdēls.
No kreisās: Annika, Amanda, Dace, Vita, Andrejs Kristovskis.
Aizmugurē ar karogu – Andrejs Daliņš.
FOTO no Vitas Kristovskas personīgā arhīva.