Laikraksts Latvietis

Baltā galdauta svētki Sietlā

Galdi dekorēti dažādās tēmās

  Laikraksts Latvietis Nr. 704, 2022. g. 1. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Skolas pārzine Marisa Graudiņa un administrātore Sonja Olson Feuerborn. FOTO Inta Vīste (Wiest).