Laikraksts Latvietis

Trīs jūru iniciatīvas Pilsoniskās sabiedrības forums

Piedalās PBLA

  Laikraksts Latvietis Nr. 704, 2022. g. 1. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

PBLA izpilddirektors Raits Eglītis un Foruma rīkotāja Valsts prezidenta kancelejā, bijusī PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde-Elferte. FOTO PBLA.