Laikraksts Latvietis

DV Melburnas nodaļa atceras

Kurzemes Cietokšņa kaujas, Baltā Galdauta dienu un Mātes dienu

  Laikraksts Latvietis Nr. 705, 2022. g. 8. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Melburnā dzīvojošie leģionāri. No kreisās: DV Melburnas nodaļas priekšsēdis J. Kārkliņš; leģionāri – sēž J. Lešinskis, stāv G. Klauss, V. Balodis. FOTO Daila Piksone.