Laikraksts Latvietis

DV Melburnas nodaļa atceras

Kurzemes Cietokšņa kaujas, Baltā Galdauta dienu un Mātes dienu

  Laikraksts Latvietis Nr. 705, 2022. g. 8. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

DV apbalvojumu saņēmēji. Pirmā rindā no kreisās: I. Houka (Hawke), M. Bērziņa, I. Ābele. Otrā rindā: M. Piksone, M. Balcere, D. Vējiņš, J. Vīksne, I. Mirovics. FOTO Daila Piksone.