Laikraksts Latvietis

Iesvētības Sietlā

Trīs jaunas draudzes locekles

  Laikraksts Latvietis Nr. 705, 2022. g. 8. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Draudzes priekšnieks Jānis Šulcs, Aina Šulca, Lilja Pura, Laila Zommere, prāv. Daira Cilne. FOTO Māris Bērziņš.