Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Maijs

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Svētā un maģiskā Latvijas zeme

  Laikraksts Latvietis Nr. 706, 2022. g. 15. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Paciņa „Mūsu zemīte“– paņemta līdzi bēgļu gaitās 1944. gadā. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.